JABŁONOWO POMORSKIE - powiat brodnicki   GPS: 53.386736°  19.135569°

Pałac w latach 1853/1859 wybudowano dla Otylii z Karwatów i Stefana Narzymskich. Właściciele pałacu zmarli w Rzymie w latach sześćdziesiątych XIX wieku, a pałac w Jabłonowie odziedziczyła córka Marianna, która w 1873 roku wyszła za mąż za księcia Feliksa Ogińskiego z Kozielska. Po bezpotomnej śmierci Ogińskich, majątek odziedziczył krewny Zygmunt Narzymski, a następnie jego syn Tadeusz. W roku 1914 wojska pruskie przejęły majątek i wypędziły właścicieli. Spadkobiercy księżnej Ogińskiej, po śmierci Tadeusza Narzymskiego odzyskali prawa spadkowe i sprzedali pałac Państwowemu Bankowi Rolnemu w Grudziądzu.

Galeria - 2012