NADRÓŻ - powiat rypiński 

Wilhelm Fryderyk Barthel von Weidenthal, kupił majątek w połowie XIX wieku od spadkobierców Adama Nadrowskiego i zabudował parterowy dwór. Jego wnuk Artur, przebudował dwór w 1920 roku. Po wybuchu II wojny światowej Artur Barchel razem z żoną Janiną z Piwnickich herbu Lubicz i córką Ewą wyjechali do Warszawy.

Galeria - 2015