PRZYSIEK - powiat toruński   GPS: 53.029770°  18.497759°

W latach 1597/1601 Heinrich Stroband  zbudował murowany dwór dla  administratora folwarku. Na fundamentach tej budowli w 1739 roku wzniesiono pałac, który swój dzisiejszy wygląd zawdzięcza dziewiętnastowiecznej przebudowie przeprowadzonej przez Ludwiga Neumanna. Ostatnimi właścicielami majątku byli Gertruda z domu Kamlah i Ernst Ludwig Neumannowie.

Galeria - 2014