PRZYSIEK - powiat toruński

W latach 1597/1601 Heinrich Stroband  zbudował murowany dwór dla  administratora folwarku. Na fundamentach tej budowli w 1739 roku wzniesiono pałac, który swój dzisiejszy wygląd zawdzięcza dziewiętnastowiecznej przebudowie przeprowadzonej przez Ludwiga Neumanna. Ostatnimi właścicielami majątku byli Gertruda z domu Kamlah i Ernst Ludwig Neumannowie.

Galeria - 2014