WŁOCŁAWEK - ul. Gdańska 2

Pierwszy murowany gród warowny wzniósł zapewne biskup Maciej z Gołańczy, rządzący diecezją kujawską w latach 1324/1364. Na przestrzeni wieków obiekt był wielokrotnie przebudowywany i zatracił swoje obronne cechy. W pierwszej połowie XIX wieku urządzono w nim szpital dla żołnierzy Napoleona, potem był siedzibą szkoły. W roku 1858 wrócił pod zarząd biskupów, którzy w roku 1861 gruntownie go przebudowali nadając mu charakter klasycystycznego pałacu. 

Galeria - 2015