ZŁOTORIA - powiat toruński   GPS: 52.997497°  18.691342°

Zamek wybudowano w 1343 roku na polecenie króla Kazimierza Wielkiego, w celu zabezpieczenia granicy ziemi dobrzyńskiej. Wielokrotnie napadany i niszczony przez krzyżaków ostatecznie stracił znaczenie militarne po drugim pokoju  toruńskim, ponieważ przestała w pobliżu istnieć granica państwowa na Drwęcy. Na początku XIX wieku uległ częściowej rozbiórce, której zaniechano z powodu bardzo mocnej zaprawy użytej do budowy.

Galeria - 2010