ŁABUNIE - powiat zamojski

Pałac zbudował  w drugiej połowie XVIII wieku Jan Jakub Zamoyski ze swą żoną Ludwiką, z domu Poniatowską. Następnymi właścicielami obiektu byli Tarnowscy oraz Szeptyccy. Aleksander Szeptycki przekazał w latach dwudziestych XX wieku pałac siostrom Franciszkankom, zgodnie z ostatnią wolą jego córki Zofii, którą siostry opiekowały się w czasie choroby.

Galeria - 2013