FELIN - powiat lubelski   GPS: 51.226292°  22.635301°

Dwór został wybudowany w latach 1850/1856 przez Emanuela Grafa dla zarządcy folwarku należącego do majątku Tatary. Nazwa Felin została nadana gospodarstwu na cześć żony Emanuela, Feliksy z Hubickich. W 1887 roku właścicielką posiadłości została Wanda Brzozowska, a po niej Erazm Plewiński, który w 1913 roku przekazał swój majątek na rzecz Lubelskiego Towarzystwa Rolniczego. Dwór został rozbudowany w czasie II wojny światowej, kiedy to jego włodarzem był pułkownik dystryktu lubelskiego Peter Klauss.

Galeria - 2019