KLUCZKOWICE - powiat opolski

Pałac w Kluczkowicach został wzniesiony w latach trzydziestych XIX wieku dla rodziny Kleniewskich. Inicjatorem budowy był Franciszek Kleniewski herbu Zagłoba, a rozbudowę pałacu zlecił jego syn Jan.

Galeria - 2010