KODEŃ - powiat bialski

Pałac w Kodeniu zwany „Placencją” został wzniesiony w latach siedemdziesiątych XVIII wieku przez Jana Fryderyka Sapiehę, jako letnia rezydencja rodowa. Po oddaniu Kodnia w ręce rodu Branickich, a potem Krasińskich zamieszkali tam ich rezydenci, którzy nie dbając o pałac doprowadzili do jego zniszczenia. 

Galeria - 2016