KRACZEWICE  - powiat opolski

Pod koniec XIX wieku została wybudowana letnia rezydencja Gerliczów, bogatej rodziny kupców niemieckich, która nabyła kraczewickie dobra od Dobiesława Kmity. Obecny pałac wybudował w latach 1912/1913 Henryk Gerlicz.

Galeria - 2010