KRUPE - powiat krasnostawski   GPS: 51.028553°  23.220972°

Pierwotny niewielki zamek wzniósł tu Jerzy Krupa herbu Korczak w końcu XV wieku. Znacznej rozbudowy obiektu zbliżonej do obecnej kubatury dokonał wiek później podkomorzy chełmski Paweł Orzechowski herbu Rogala. Po roku 1644 zamek zmieniał często właścicieli. Nie ominęły go klęski najazdów, wojen i pożarów. Dopiero w XVII wieku kolejni właściciele bastionu Niemirycze, Buczaccy i Reyowie podjęli próbę odbudowy, jednak kiedy w roku 1794 na zamku wybuchł pożar, właściciele opuścili go i obiekt popadł w ruinę .

Galeria - 2013