LUBARTÓW - ul. Juliusza Słowackiego 8   GPS: 51.465544°  22.609578°

Pierwotny dwór czy też zameczek wzniósł Piotr II Firlej herbu Lewart w końcu pierwszej połowy XVI wieku. Wielokrotnie przebudowywany przez rody Firlejów, Zasławskich i Lubomirskich w latach 1705/1706 podczas wojny północnej zamek został zniszczony. Nowy właściciel książę Karol Sanguszko herbu Pogoń Litewska około 1710 roku przebudował zamek na barokową rezydencję. Od tej pory, aż do 1839 roku kolejni przedstawicie rodu Sanguszków zmieniali wygląd pałacu. 

Galeria - 2011