LUBLIN - ul. Zamkowa 9    GPS: 51.250477°  22.572158°

Obiekt został zbudowany w XII wieku, a jego początki związane są z powstaniem kasztelanii lubelskiej. W XIV wieku za panowania Kazimierza Wielkiego wzniesiono okazały zamek otoczony murami. Leżący na królewskim szlaku z Krakowa do Wilna, cieszył się zainteresowaniem i opieką Jagiellonów. W XV wieku, po śmierci Zygmunta Augusta zamek zaczął być coraz bardziej zaniedbany. Nie był już tak często odwiedzany przez dwór królewski, a nienaprawiane mury zaczęły się rozpadać. Dopiero w latach 1824/1826, z inicjatywy Stanisława Staszica, wzniesiono na wzgórzu nową budowlę przeznaczoną na więzienie kryminalne Królestwa Kongresowego. Funkcję więzienia zamek pełnił przez sto dwadzieścia osiem lat.

Galeria - 2011