UŁĘŹ  - powiat rycki

W XVI wieku był tu dwór starosty stężyckiego Jacentego Bentkowskiego. Obecny pałac postawiono dla Jacka Bentkowskiego w pierwszej połowie wieku XIX. Kolejnym właścicielem majątku był Adam Cieciszowski, dziadek  Henryka Sienkiewicza. Pałac w Ułężu projektu Jakuba Kubickiego, jest  miniaturą warszawskiego Belwederu. 

Galeria - 2011