ŻAGAŃ - ul. Szprotawska 4   GPS:  51.612321°  15.324375°

Pałac został wzniesiony na miejscu średniowiecznego zamku Piastów z przełomu XIII/XIV wieku. W roku 1627 cesarz Austrii Ferdynand II sprzedał księstwo żagańskie czeskiemu księciu Albrechtowi Wallensteinowi. Wiosną 1630 roku z inicjatywy Wallensteina rozpoczęła się budowa rezydencji, która została przerwana po czterech latach kiedy właściciel majątku został zamordowany. Przerwa w budowie trwała ponad czterdzieści lat, do czasu, kiedy księstwo stało się własnością księcia Vaclava Eusebiusa von Lobkowitza. To właśnie on w 1670 roku podjął się kontynuacji budowy pałacu. Lobkowitz, w 1786 roku, sprzedał dobra księciu Kurlandii Piotrowi Bironowi. Ten ponownie zabrał się do przebudowy pałacu. Okres panowania najmłodszej córki Birona, Doroty de Talleyrand-Perigord, księżnej de Dino, był czasem największego rozkwitu miejscowej rezydencji.

Galeria - 2015