ŻARY - ul. Zamkowa 1   GPS: 51.639852°  15.141640°

Przyjmuje się, że w połowie XIII wieku Albrecht Dewin wzniósł murowany zamek, odpowiadający obecnemu skrzydłu północnemu. Kolejni właścicie­le, Packowie, powiększyli siedzibę dobudowując skrzydło zachodnie. Skrzy­dło wschodnie powstało na początku XV wieku, kiedy w posiadanie dóbr weszli Bibersteinowie. W połowie XVI wieku Hieronim Biberstein oraz jego brat Krzysztof, prze­prowadzili renesansową przebudowę zamku. Późniejsze sztukaterie, datowane na przełom XVI i XVII wieku, wiążą się już z dzia­łalnością Promnitzów. Zewnętrzny wygląd elewacji zamkowych został nadany około 1700 roku. 

Galeria - 2015