KROSNO ODRZAŃSKIE - ul. Szkolna 1   GPS: 52.047431°  15.101432°

Początki zamku sięgają pierwszej połowy XIII wieku, a inicjatorem jego budowy był prawdopodobnie książę śląski Henryk Brodaty. Przez wiele stuleci zamek był ważnym punktem strategicznym dla kolejnych pokoleń książęcego rodu. Pełnił funkcje reprezentacyjne i obronne. Dopiero za panowania Fryderyka II obiekt został zamieniony na magazyny wojskowe, a w latach 1886/1887 wojska pruskie przebudowały zabytkową budowlę na koszary wojskowe.

Galeria - 2015