LASKI ODRZAŃSKIE - powiat zielonogórski

Nieistniejący już pałac zbudowany przez rodzinę von Arnold został  spalony przez wojska radzieckie w 1945 roku. Do naszych czasów zachowała się jedynie oranżeria przypałacowa, przebudowana ze starego dworu na polecenie Augusta Wilhelma Hansa von Schierstaedta i jego żony Adelheidy hrabiny von Viereck pod koniec XIX wieku. 

Galeria - 2015