MOSTKI - powiat świebodziński

Pałac wybudowano w latach 1870/1880 dla Ferdynanda Schulza, który po nobilitacji otrzymał nazwisko von Heinersdorf. Ostatnim dziedzicem na dobrach Mostki, przed  II wojną światową był Karol Hennig von Heinersdorf.

Galeria - 2014