OSIECZNICA - powiat krośnieński   GPS: 52.077554°  15.053163°

Powstanie folwarku nie zostało udokumentowane. Wiadomo jednak, że wieś była własnością klasztoru w Lubiążu, a po reformacji dobra osiecznickie należały do miasta Krosno Odrzańskie. Istotna informacja dotycząca historii pałacu zawarta jest na mapie z 1863 roku, gdzie został przedstawiony obrys pałacu wraz z oficynami. Pozwala to przypuszczać, iż pałac został wzniesiony w połowie XIX wieku. Niektóre źródła podają, że od 1850 roku właścicielami majątku była rodzina von Manteuffel.

Galeria - 2015