PRZEŁAZY - powiat świebodziński

Neorenesansowy pałac z przełomu XIX i XX wieku, wzniesiony został przez arystokratyczny, frankoński ród Castell. Wolfgang Fryderyk hrabia zu Castell-Rüdenhausen i jego małżonta Aleksandra von Faber byli protoplastami gałęzi Faber-Castell. Rezydujący w Przełazach  spadkobier­ca fortuny Wulf Dether Wolfgang Ernst Otto Paul Carl hrabia zu Castell-Rüdenhausen był kapitanem lotnictwa cywilnego Lufthansy. Podczas II wojny światowej w pałacu mie­ściła się szkoła SS.

Galeria - 2014