SIEDLISKO - powiat nowosolski   GPS: 51.766505°  15.805044°

Początki budowli sięgają końca XVI wieku wiążą się z Geor­gem von Schönaich, który przebudował dom mieszkalny Rechenberga, dobudowując skrzydło zamku i mury obronne. W 1598 roku Jerzy Schönaich rozpoczął rozbudowę fortyfikacji. Z tego okresu pochodzi kaplica zamkowa, budynek bramny i cztery bastiony. W wieku XVIII i XIX dokonano dalszej rozbudowy i częściowej przebudowy zamku na pałac. Rezydencja będąca posiadłością rodową Schönaichów w końcowej fazie II wojny światowej została zniszczona przez wojska radzieckie.

Galeria - 2015