WITKÓW - powiat żagański   GPS: 51.628449°  15.519796°

Rycerska wieża mieszkalna zbudowana została około roku 1400 przez Franczke von Warnsdorf zu Wettchindorf, a przez kolejne sto pięćdziesiąt lat  rezydowali tu spadkobiercy fundatora. Około 1560 roku lub nieco wcześniej obiekt przebudowano na polecenie ówczesnych właścicieli, rodziny von Schoenach. Po bezpotomnej śmierci ostatniego przedstawiciela lokalnej gałęzi rodu w 1596 roku majątek przeszedł na własność Henryka von Dohna i jego następców, którzy przebywali tu do roku 1711, wielokrotnie zmieniając wygląd wieży. 

Galeria - 2015