BOLECHOWICE - powiat krakowski   GPS: 50.148900°  19.792100°

Dwór został wzniesiony z inicjatywy biskupa krakowskiego Kajetana Sołtyka w roku 1752 i w rękach duchowieństwa pozostawał do 1795 roku. Po III rozbiorze Polski dobra bolechowickie przejęły władze austriackie aby odsprzedać je prywatnemu nabywcy. Trzy pokolenia rodziny Ożegalskich herbu Kościesza były w posiadaniu tutejszych dóbr aż do roku 1946, kiedy w wyniku reformy rolnej majątek został upaństwowiony.

Galeria - 2018