CZERNICHÓW - powiat krakowski   GPS: 49.986013°  19.675352°

Folwark w Czernichowie wchodził w skład majątku w Rybnej należącego do rodu Kadłubowskich. Pierwszy murowany dwór wybudowany został w XVIII wieku, a w drugiej połowie XIX wieku rozbudowano skrzydło zachodnie i dobudowano skrzydło północne. W latach 1857/1860 obiekt został zaadaptowany na szkołę rolniczą.

Galeria - 2018