DOBCZYCE - powiat myślenicki   GPS: 49.877049°  20.085043°

Według  legendy zamek wzniósł jeden z wojów Mieszka I - Dobek, ale źródła historyczne podają, że w XIII wieku była tu murowana strażnica chroniąca komorę celną na szlaku do Węgier. Na zamku w Dobczycach przebywał król Władysław  Łokietek, Kazimierz Wielki i Władysław Jagiełło z żoną Jadwigą. Tu Jan Długosz nauczał dzieci Kazimierza Jagiellończyka, królewiczów Zygmunta, Aleksandra, Władysława, Fryderyka, Jana i Kazimierza. Ród Lubomirskich, który władał zamkiem od 1585 roku, przebudował gotycką twierdzę na renesansową rezydencję. W 1611 roku odbyło się tu huczne wesele córki Sebastiana Lubomirskiego, Barbary z Janem Zebrzydowskim. Forteca oparła się pierwszemu potopowi, jednak podczas drugiej inwazji Szwedów w 1702 roku zamek został zniszczony i odtąd stopniowo podupadał. W XIX wieku zaczęto go rozbierać a cegły i kamienie z fortecy zawędrowały aż do Krakowa, gdzie były wykorzystywane przy budowie wałów wiślanych.

Galeria - 2012