KRAKÓW - ul. Franciszkańska 3   GPS: 50.059491°  19.935190°

Pierwsze wzmianki o siedzibie biskupiej w miejscu obecnego pałacu pochodzą ze schyłku XIV wieku. Za panowania kardynała Zbigniewa Oleśnickiego rezydencja została rozbudowana i otoczona murem. Przez kolejne stulecia obiekt był wielokrotnie przebudowywany, ale w wyniku pożaru Krakowa, jaki miał miejsce w 1850 roku niemal całkowicie spłonął. Pałac został odbudowany w latach 1865/1868 i przeznaczony na siedzibę szkoły i sale wystawowe Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, ale po kilku latach wrócił pod zarząd kurii metropolitarnej. 

Galeria - 2018