KRAKÓW - ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego10/12   GPS: 50.059919°   19.930131°

Pałac został wybudowany w latach 1883/1884 dla Huberta Antoniego Krasińskiego i pozostawał jego własnością do 1890 roku. Po śmierci hrabiego pałac nabył Emeryk Hutten-Czapski. Nowy właściciel polecił dobudować do budynku nowy pawilon, w którym umieścił swoją muzealną kolekcję numizmatów, liczącą ponad 11 tysięcy eksponatów. Nad wejściem do pawilonu umieszczono łaciński napis, który w tłumaczeniu brzmi „Pamiątkom ojczystym ocalonym z burzy dziejowej”. W 1903 roku, po śmierci Hutten-Czapskiego jego zbiór wraz z siedzibą, decyzją żony i synów kolekcjonera, został przekazany Muzeum Narodowemu.

Galeria - 2018