KRAKÓW - ul. Świętego Jana 19   GPS: 50.064729°  19.940186°

W 1878 roku Władysław Czartoryski zakupił od zakonu ojców pijarów wschodnią część klasztoru, a od władz Krakowa otrzymał budynek dawnego arsenału oraz sąsiadujące baszty. Po przebudowie i adaptacji pomieszczeń, wykonanej w roku 1879 w części nowo powstałego pałacu Czartoryskich, książę Władysław umieścił zbiory swojej babki Izabeli Czartoryskiej, które gromadziła w „Świątyni Sybilli”. Puławskie zbiory księżnej Izabeli oraz wielki księgozbiór rodowy zapoczątkowały powstanie kolekcji Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. 

Galeria - 2018