KRAKÓW - ul. Wawel 5   GPS: 50.054489°  19.936689°

Wzgórze wawelskie od wczesnego średniowiecza było siedzibą świeckiej i duchownej władzy. W roku 1000 ustanowiono w Krakowie biskupstwo i zbudowano pierwszą katedrę w cieniu której powstawała siedziba władcy. Szczególny rozkwit przeżywał "Zamek Królewski" w wiekach XIV/XV, za panowania ostatnich Piastów i Jagiellonów. Po przeniesieniu się króla Zygmunta III Wazy wraz z dworem do Warsza­wy w latach 1609/1611, "Wawel" stracił na swym dotychczasowym znaczeniu. Pozostał jednak jedną z królewskich rezydencji, a w katedrze nadal odbywały się koronacje i pogrzeby polskich królów.

Galeria - 2009 i 2018