KRZESZOWICE - powiat krakowski   GPS: 50.135842°  19.624625°

Inicjatorem budowy pałacu był w pierwszej  połowie XIX wieku  Artur Potocki, który zamówił kilka projektów rezydencji u znanych architektów, ale budowy nie zaczął.  Przeprowadził ja dopiero jego syn Adam Józef Potocki w latach 1850/1857. Już rok po zakończeniu budowy, właściciel zamówił kolejny projekt i od tego czasu aż do przełomu XIX/XX wieku trwała modernizacja i rozbudowa rezydencji. Pałac posiadał 228 pomieszczeń, z czego ponad połowa miała charakter reprezentacyjnych salonów, w których Potoccy zgromadzili wartościowe zbiory malarstwa i rzeźby.

Galeria - 2012 i 2018