KSIĄŻ WIELKI - powiat miechowski   GPS: 50.440362°  20.149278°

Zamek rodziny Myszkowskich z uwagi na miejsce pochodzenia jej mieszkańców, często nazwano „Mirowem”.  Inicjatorem budowy w  latach 1585/1595  był  biskup krakowski Piotr Myszkowski. Po jego śmierci dobra przejął  bratanek biskupa, także Piotr. W XVIII stuleciu majątek wraz z tytułem margrabiów Gonzaga-Myszkowskich przejął ród Wielopolskich herbu Starykoń. Na przełomie XVIII/XIX wieku ówczesny właściciel hrabia Franciszek Wielopolski postanowił zamek przebudować nadając mu cechy neogotyckie. Zawiłości losu sprawiły, że udało się zrealizować tylko część planów.

Galeria - 2012