LANCKORONA - powiat wadowicki   GPS: 49.847895°  19.712380°

Dokumenty źródłowe nie podają dokładnej daty budowy zamku. Wskazują na XIV wiek a jako inicjatorów budowy wymieniają króla Kazimierza Wielkiego lub burgrabiego o imieniu Orzeszko. Do 1768 roku zamek przechodził przez ręce starostów niegrodowych, Lanckorońskich, Jordanów, Wolskich, Zebrzydowskich, potem Czartoryskich i Wielkopolskich. Najbardziej znana karta w dziejach zamku  przypada na lata 1768/1772. Bastion został zajęty przez konfederatów pod wodzą Maurycego Beniowskiego i stał się jednym z ważniejszych punktów obronnych w Małopolsce. W czasie walk z wojskami rosyjskimi zamek mocno ucierpiał ale ostatecznego dzieła zniszczenia dokonali Austriacy wysączając go w powietrze. 

Galeria - 2012