MODLNICA - powiat krakowski   GPS: 50.130882°  19.864161°

Dwór rodu Konopków herbu Nowina. W 1782 roku majątek trafił w ręce Józefa Konopki i jego żony Teresy z Skotnickich. Kilkukrotnie przebudowywana rezydencja często gościła artystów, profesorów krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i okolicznych arystokratów wyznających maksymę „wszyscyśmy bracia kontuszowi”. Dobra modlnieckie pozostawały w rękach rodziny do 1945 roku, kiedy to wdowa po Adamie Konopce została zmuszona do opuszczenia posiadłości.

Galeria - 2018