PRZEGORZAŁY - powiat krakowski   GPS: 50.048254°  19.866407°

Inicjatorem budowy zamku rezydualnego był baron Otto von Wächter, który w nagrodę za udział w puczu nazistowskim w Austrii uzyskał prawo do budowy letniej rezydencji w okolicach Krakowa. Na miejsce budowy wybrał skalisty brzeg Wisły, gdzie w latach 1928/1929 Adolf Szyszko-Bohusz wybudował willę w formie półrotundy. Obok podstępnie odebranej dotychczasowemu właścicielowi baszty, Wächter rozpoczął w 1942 roku wznoszenie własnej rezydencji. Jego służbowy wyjazd do Lwowa spowodował, że budynek stał opuszczony aż do 19 listopada 1943 roku, kiedy to został podarowany Heinrichowi Himmlerowi.

Galeria - 2018