SUCHA BESKIDZKA - powiat suski   GPS: 49.746280°  19.601820°

Obronny dwór  wzniósł Kasper Castiglione po 1554 roku, kiedy objął dobra suskie. Nie była to budowla okazała i kiedy przeszła na własność Komorowskich zdecydowali oni o rozbudowie swojej siedziby. Około 1614 roku staraniem Piotra Komorowskiego, powstał  utrzymany w stylu renesansowym zamek. W XVII wieku zamek znalazł się w rękach rodziny Wielopolskich. Na początku XVIII wieku Anna z Lubomirskich Wielopolska rozbudowała założenie, które w tej formie dotrwało do obecnych czasów. Zamek był jeszcze kilkakrotnie restaurowany, nie zmieniło to jednak w sposób znaczący jego wyglądu. W ciągu wieków XVIII/XX należał oprócz Wielopolskich do rodziny Branickich i Tarnowskich.

Galeria - 2012