GOŁOTCZYZNA - powiat ciechanowski   GPS: 52.788502°  20.688257°

W 1880 roku majątek ziemski w Gołotczyźnie, nazywany „Krzewiną” zakupiła Aleksandra z Sędzimirów Bąkowska, która była inicjatorką budowy dworu. W 1909 roku w majątku powstała Ferma Praktyczna Gospodarstwa Domowego dla Dziewcząt, a trzy lata później Ferma Praktyczna dla Kształcenia Młodych Włościan, którą właścicielka założyła wspólnie z Aleksandrem Świętochowskim. Para dzieło swojego życia nazwała „Bratne", ponieważ każdy absolwent kończący szkołę miał być „dla ziemi syn, dla ludu brat".

Galeria - 2018