JABŁONNA - powiat legionowski   GPS: 52.375031°  20.913855°

Pałac prymasa Michała Poniatowskiego, brata króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, wzniesiony został w latach 1775/1779. W 1794 roku odziedziczył go książę Józef Poniatowski a po jego tragicznej śmierci, sukcesorką została jego siostra Teresa z Poniatowskich Tyszkiewiczowa. Niedługo później obiekt stał się własnością Anny z Tyszkiewiczów Potockiej, voto Dunin-Wąsowiczowej. Nowa właścicielka, która była znaną kolekcjonerką od razu przystąpiła do przekształcania posiadłości w ośrodek kultu księcia Józefa. Przebudowała pałac a wokół niego założyła ogród tematyczny. Po Annie pałac przejął jej młodszy syn, Maurycy Potocki, a po nim wnuk, August Potocki, zwany Guciem. Hrabia Gucio, znany z hulaszczego życia mocno zaniedbał posiadłość. Ostatnim dziedzicem Jabłonny był Maurycy Stanisław Potocki, syn hrabiego Gucia, który oprócz majątku odziedziczył po ojcu zamiłowanie do wyścigów samochodowych i polowań.

Galeria - 2010