NOWE MIASTO NAD PILICĄ - powiat grójecki   GPS: 51.614977°  20.572660°

Majątek w Nowym Mieście został wniesiony w posagu przez Mariannę Lipską generałowi wojsk koronnych Franciszkowi Hieronimowi Granowskiemu. Przed rokiem 1735 generał rozpoczął budowę pałacu a ukończył ją w 1756 roku, syn Franciszka, Kazimierz Granowski. Po śmierci Kazimierza w 1774 roku pałac wielokrotnie zmieniał właścicieli. Ostatnim włodarzem majątku przed jego upaństwowieniem był Gustaw Pomian-Bławdziewicz. W 1945 roku już po zakończeniu wojny został on aresztowany i wywieziony na Sybir.

Galeria - 2013