OBORY - powiat piaseczyński   GPS: 52.085188°  21.144860°

Przez cały XV i XVI wiek tutejsze dobra należały do rodziny Oborskich. Kiedy w  1688 roku dziedzicem majątku został Jan Wielopolski, zabrał się za przebudowę starego dworu na barokowy pałac. Jego dzieło kontynuowała Urszula Wielopolska de domo Potocka, która w  latach 1785/1791 zleciła kolejną przebudowę. Po śmierci Urszuli Wielopolskiej właścicielem dóbr stał się hrabia Kasper Potulicki. 

Galeria - 2017