PRUSZKÓW - pl. Jana Pawła II 1   GPS:  52.164947°  20.808134°

Pałac wybudowany został w latach dwudziestych XIX wieku w miejscu istniejącego wcześniej drewnianego dworu. W 1893 roku dobra ziemskie wraz z pałacem przeszły na własność Jadwigi Marii z Wołowskich córki warszawskiego bankiera i żony hrabiego Antoniego Potulickiego. Od tego czasu, aż do 1945 roku majątek należał do rodziny Potulickich.

Galeria - 2014