STARAWIEŚ - powiat węgrowski   GPS: 52.457534°  21.944567°

Pałac został wybudowany w latach 1655/1661 dla księcia Bogusława Radziwiłła koniuszego wielkiego litewskiego. W latach późniejszych posiadłość wielokrotnie zmieniała właścicieli, trafiając w ręce Krasińskich, Ossolińskich i Jezierskich. W 1840 roku majątek przeszedł w posiadanie Sergiusza Golicyna jako wiano jego małżonki Marii Jezierskiej. Z inicjatywy księcia Galicyna rozpoczął się trwający trzy lata generalny remont w wyniku którego pałac uzyskał charakter gotyku angielskiego. Tu w 1843 roku przyszedł na świat Lew Siergiejewicz Golicyn, późniejszy prekursor uprawy winorośli na Krymie oraz przemysłowej produkcji wysokogatunkowych win musujących w Rosji. W roku 1871 pałac strawił pożar, ale obudowano go według wcześniejszych planów nie zmieniając poprzedniego wystroju.

Galeria - 2010