STRUGI - powiat sochaczewski   GPS: 52.158883°  20.343590°

Na początku XIX wieku Strugi stanowiły rodzinny majątek Łuszczewskich, który w latach sześćdziesiątych dziewiętnastego stulecia odkupił Leopold Kronenberg. W roku 1868 Kronenberg uzyskał szlachectwo oraz herb Strugi i zabrał się za budowę rezydencji rodowej. Kiedy nowo mianowany hrabia podupadł na zdrowiu podzielił liczne posiadłości pomiędzy swoje dzieci, a sam udał się na kurację do Francji. Dobra Strugi i Starpiączka oraz folwark Marjanów otrzymał Władysław Edward. Ten jednak nie przejawiał rodzinnych skłonności do pomnażania pieniędzy i zajął się działalnością dobroczynną i propagowaniem muzyki. Posiadłość przejęła córka  Władysława - Maria, która w 1897 roku odsprzedała ją księciu Konstantemu Eugeniuszowi Lubomirskiemu. Około roku 1900 właścicielem majątku został Stanisław Glesmer, który dobudował “Pawilon Japoński”, przylegający do lewego boku budynku.

Galeria - 2019