WSOLA - powiat radomski   GPS: 51.485451°  21.126877°

Pałac wybudował w roku 1914 Jakub Grobicki, ale już w roku 1920 sprzedał majątek z nowym budynkiem Marii Magdalenie Pruszakównie herbu Leliwa.  Hrabina cztery lata później udostępniła pałac i folwark swojej bratanicy Aleksandrze z Pruszaków oraz jej mężowi Jerzemu Gombrowiczowi, bratu Witolda Gombrowicza. W 1929 roku Aleksandra Gombrowicz wykupiła na własność dobra wsolskie na publicznej licytacji zarządzonej przez Towarzystwo Kredytowe Ziemskie.

Galeria - 2012