ZIELONA - powiat żuromiński   GPS: 53.093675°  19.976778°

Pałac w swojej obecnej postaci został zbudowany w latach pomiędzy 1842 a 1877 ale częste zmiany właścicieli nie pozwalają na jednoznaczne wskazanie daty ani nazwiska fundatora. Wiadomo natomiast, że do roku 1776, wieś  była gniazdem rodzinnym Świnków- Zielińskich, którzy mieli tu swoją rezydencję.

Galeria - 2015