JAMY - powiat oleski   GPS: 50.964618°  18.387861°

Pałac wybudowany został pod koniec XIX wieku. Trudno jednoznacznie wskazać fundatora budowy, ale w księdze adresowej z 1905 roku jako posiadacza majątku w Jamach, wymienia się  hrabiego Alberta Krauta. Ostatnimi właścicielami majątku przed zakończeniem II wojny światowej była rodzina von Pratsch. 

Galeria - 2014