STRZELCE OPOLSKIE - ul. Zamkowa 2   GPS: 50.509775°  18.299598°

W początkach XIV wieku Bolesław I opolski lub jego syn Bolesław II na miejscu grodu obronnego wzniósł zamek. W XV wieku został on rozbudowany i po utworzeniu księstwa strzeleckiego stał się rezydencją tutejszych władców. Po śmierci ostatniego opolskiego księcia, Jana Dobrego w 1532 roku, zamek znalazł się w granicach Czech. Król czeski przekazał go magnatom węgierskim, a następnie trafił w ręce Austriaków. Kolejni właściciele zamku: rody Hohenzollernów, Redernów, Collonów i Promnitzów, stopniowo przebudowały zamek na luksusowy pałac magnacki, który uległ zniszczeniu w czasie II wojny światowej.

Galeria - 2015