UJAZD ŚLĄSKI - powiat strzelecki   GPS: 50.390900°  18.348900°

Wzmianka o miejscowości pochodzi z bulli datowanej na 1155 roku. Wówczas  majątek należał do biskupów wrocławskich i to ich uważa się za fundatorów pierwotnej warowni. W 1370 roku doszło do konfliktu miedzy książętami a biskupami w wyniku którego do XVI wieku zamek często zmieniał właścicieli. Dopiero kiedy osiedlili się tu książęta z rodu von Hohenlohe zaczął się złoty wiek dla obiektu. Zamek był wielokrotnie przebudowywany w wyniku czego przekształcono go na luksusową rezydencję. Niestety założenie zostało doszczętnie spalone w 1945 roku i od tej pory pozostaje w stanie ruiny.

Galeria - 2015