LESKO - ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7    GPS: 49.469376°  22.325491°

Zamek rodziny Kmitów zbudowany został po spustoszeniu rodowej siedziby jaką wcześniej był  "Zamek Sobień”. Budowę ukończono już po śmierci fundatora, Piotra Kmity, który zmarł w 1553 roku. Majątek odziedziczyła jego żona Barbara, która wkrótce ponownie wyszła za mąż a majątek leski podzieliła pomiędzy dwie siostry zmarłego. Katarzyna, żona Stanisława Stadnickiego otrzymała zamek, który w rękach tej rodziny pozostał do połowy XVIII wieku. Stadniccy trzykrotnie przeprowadzali remont zamku zmieniając całkowicie jego pierwotny wygląd. Dziedziczka, Teresa Stadnicka wniosła zamek w posagu mężowi Józefowi Ossolińskiemu. Kolejnymi właścicielami dóbr byli Mniszchowie i Krasiccy. W XIX wieku, syn a następnie wnuk Edmunda Krasickiego, prowadzili trwającą przez 38 lat przebudowę zamku, która zmieniła obiekt w klasycystyczno-neorenesansową willę włoską. 

Galeria - 2011