RZEMIEŃ - powiat mielecki   GPS: 50.212463°  21.513554°

W drugiej połowie XIV wieku właścicielami tego terenu byli nieślubni synowie Kazimierza Wielkiego i Esterki. Królewscy synowie w roku 1365 odstąpili majątek wraz z wieżą obronną Tarnowskim. Tarnowscy przez kilka pokoleń wznosili zamek w rozlewiskach rzeczki Rzemień. W roku 1616 tutejsze dobra nabył Stanisław Lubomirski, który zmodernizował umocnienia i wzniósł ziemne bastiony z armatami. Podczas potopu szwedzkiego Rzemień był doskonale przygotowany do obrony, ale w skutek zdrady został zdobyty i zniszczony. Koniec XVIII i początek XIX wieku to czas, kiedy często zmieniali się właściciele. Sanguszkowie, Lubomirscy, Lasoccy, Stadniccy, Reyowie, Boguccy wielokrotnie remontowali i przebudowywali zamkowe mury. Od  1886 roku majątek był własnością Gustawa Szaszkiewicza, który w 1905 roku po namowie krakowskich konserwatorów przekazał zamek Państwu Polskiemu.

Galeria - 2011